Organisaties mooier en leuker maken én daarmee de veiligheid vergroten!

Verschillende hoog-risico organisaties in beeld

De strekking van de verhalen die ik al jaren ophaal in organisaties is veelal hetzelfde: het werk zelf is uitdagend, interessant en mensen zijn intrinsiek gemotiveerd om het uit te voeren, echter alles er omheen is gedoe en kost energie. Een ander kenmerk is dat hetgeen er omheen zit veelal vanuit de organisatie zelf komt in de vorm van regels, procedures en processen; oftewel hoe we onszelf organiseren. Bij hoog risicobedrijven zoals in het plaatje hierboven komt dit vaak nog nadrukkelijker tot uiting als het gaat over het organiseren van veiligheid. Hierbij is vaak over de jaren heen een grote slag gemaakt in meer bureaucratie die ons niet altijd meer goed ondersteunt.

Incidentonderzoek vanuit safety II ofwel resilience perspectief

Om inzicht te krijgen in de genoemde dynamiek is incidentonderzoek een erg goed middel. Belangrijk hierbij is welke bril er opgezet wordt door de onderzoekers. Humans@Work kijkt naar werk en incidenten vanuit het Safety II ofwel resilience perspectief. Bij Humans@work geloven wij erin dat we organisaties mooier, leuker én veiliger kunnen maken als we ons ‘operating system’ inrichten vanuit vertrouwen en twee onderliggende fundamentele overtuigingen. Dit uitgangspunt en de overtuigingen komen dan ook nadrukkelijk tot uiting in de onderzoeken. Lees meer over onze visie of kijk gelijk bij onze diensten!

Wat vindt de klant?

"Rijkswaterstaat wil proactief omgaan met de veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met haar rol als uitvoeringsorganisatie van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat bij de uitvoering van haar primaire processen. We kijken niet alleen naar ongevallen, maar ook naar hoe onze processen daadwerkelijk verlopen. Humans@Work en Interception onderzochten voor Rijkwaterstaat via de Functional Resonance Analysis Method (FRAM) het proces Werk in Uitvoering. Het onderzoek schetst een rijk beeld van de dynamiek van de uitvoering. Het geeft handvatten om met onze partners nóg beter samen te werken ten behoeve van een veilige uitvoering van het werk aan Rijkswegen."

Martijn Flinterman (Rijkswaterstaat)