Calamiteiten voorkomen

Menselijke veiligheid tegen 25% minder kosten en incidenten

In dit unieke en krachtige programma gaan we aan de slag met fundamenteel anders kijken naar veiligheid, werk én mensen. Neem direct contact op of lees vooral verder om meer te weten te komen. 

Lopen jullie ook vast in regels en procedures?

Blijft de verbetering uit?

Geven jullie ook geld uit aan maatregelen die niet werken? 

Rondom veiligheid hebben we een grote systeemwereld gebouwd. De wereld van regels, procedures en methodieken. De wereld van grip en controle met een focus op efficiency. Deze wereld is grijs geworden, er zit (letterlijk en figuurlijk) geen leven in.

 

Hoe is dat in jouw organisatie?

Heb je ook wel eens het gevoel dat we teveel bezig zijn met het perfectioneren van de systeemwereld?

 

Vaak hebben we dit ook niet eens door, omdat we vooral bezig zijn met het oplossen van allerlei 'urgente' zaken. De belangrijke zaken verliezen we uit het oog. Ondertussen verspillen we geld aan maatregelen die prima passen bij de systeemwereld, maar helaas in de leefwereld tot weinig of geen verbetering leiden.

Het is tijd om deze realiteit onder ogen te zien.

Het is tijd om weer kleur te geven aan veiligheid.

Het is tijd voor menselijke veiligheid in de leefwereld. 

Wat vindt de klant?

“Je wordt niet een aap die een kunstje leert. Je leert breder te kijken.”

Tom Guijt, Arbeidshygiënist en incidentonderzoeker, Eneco

“Het doen van een goed incidentonderzoek is niet iets wat je er ff bij doet. Dat is ook niet iets wat je automatisch kan omdat je een veiligheidskundige opleiding hebt gevolgd.

 

Na het programma kijken we op een andere manier naar veiligheid en incidenten. Veel meer naar het begrijpen van de mens en de context van het werk. Dat merk ik in de gesprekken, zowel bij collega’s als bij management. De onderzoeken zelf zijn kwalitatief beter. Visueler, kernachtiger en ze leiden tot betere aanbevelingen.

 

De uitkomsten zijn breder. Minder op de directe oorzaken en de specifieke afdeling en meer op het systeem gericht. Je kijkt dieper en breder. De onderzoeken hebben meer impact om dingen te verbeteren. Ook het visueel maken helpt mij bij andere werkzaamheden. 

 

De ervaring met het programma is erg goed. Wat David heel goed doet, is het afstemmen op de wensen. Het helpt dus wel als je zelf een beetje een beeld hebt van wat je wilt."


Doorbraak in Veiligheid

Voor het komen van bureaucratische veiligheid naar menselijke veiligheid is een doorbraak benodigd. We moeten fundamenteel anders gaan kijken naar veiligheid, werk én mensen. 


Duurzame transformatie

Jarenlange ervaring in diverse sectoren komt samen in dit unieke programma. De volgende specifieke tool gaat je niet helpen, er is een duurzame transformatie benodigd waarbij je langer met elkaar aan de slag gaat. In het programma 'Doorbraak in Veiligheid' gaan we 6 maanden met elkaar aan de slag om die doorbraak te maken. In een combinatie van theorie en praktijk leert het team anders te kijken naar veiligheid. Het gaat om praktische toepassing van de vele beschikbare stromingen in veiligheid. 

Unieke aanpak

1. Langer met elkaar aan de slag voor duurzaam resultaat en toepassing in de praktijk.

2. Brede kijk op veiligheid, los van specifieke methoden en modellen, zodat we recht kunnen doen aan de complexiteit van het werk en de omgeving.

3. Krachtige combinatie van online individueel, online community/Q&A en online groepssessies zodat iedereen de materie kan doorleven en toepassen op zijn eigen tempo.